Nyt sitä saa – asiallista tietoa abortista

Toukokuussa julkaistiin nettisivut, jotka kantavat nimeä Asiallista tietoa abortista. Sivuille on koottu tietoa raskaudenkeskeytyksen menetelmistä, sen psyykkisistä ja fyysisistä vaikutuksista sekä abortin kokeneiden naisten omakohtaisia kirjoituksia vertaistueksi.

Olen itse yksi sivuston laatineista neljästä naisesta. Ryhdyimme kokoamaan sivuja, kun kyllästyimme senhetkiseen aborttia käsittelevien suomenkielisten verkkosivujen tarjontaan. Sivuista toiseen pääosin miehet vaativat abortin kieltämistä, moralisoivat kutsuen abortin tehneitä tappajiksi, julkaisevat provosoivia kuvia abortoiduista sikiöistä ja peräänkuuluttavat hedelmöittyneen munasolun oikeutta elämään.

Olen pohtinut, miksi usein juuri miehet ovat etujoukoissa kieltämässä aborttia? Onko syynä se, että heillä ei fyysisten ominaisuuksiensa vuoksi ole riskiä joutua tilanteeseen, jossa he olisivat ei-toivotusti raskaana? Vai ovatko nämä miehet vain naisvihamielisiä? Paradoksaalista on myös niiden uskonnollisten yhdyskuntien ajattelu, jotka ovat kovaan ääneen rajoittamassa ehkäisyä, mutta sitäkin äänekkäämmin kieltämässä abortin. Äärimmillään nämä tahot kieltäisivät abortin jopa raiskauksen uhriksi joutuneelta henkilöltä.

Asiallista tietoa abortista -sivusto haluaa tarjota edellä mainituille näkökulmille vaihtoehdon. Sivuston lähtökohtana on oikeus vapaaseen aborttiin kaikille ei-toivotusti raskaana oleville henkilöille. Vapaalla abortilla tarkoitetaan sitä, että ennen 12. raskausviikkoa suoritettavan abortin syitä ei tarvitse perustella. Nykyinen aborttilainsäädäntö sallii raskaudenkeskeytyksen naisen pyynnöstä vain, kun hänen esittämänsä perustelut vastaavat laissa mainittuja edellytyksiä. Valtaosa Suomessa tehtävistä aborteista tehdään ns. sosiaalisin perustein. Meidän mielestämme naisen tahdon tulee riittää raskaudenkeskeytyksen perusteeksi, ja tätä päätöstä tulee kunnioittaa.

Sivuston tarkoituksena on myös avata uudenlainen ja avoin keskusteluilmapiiri abortista. Abortin ei tarvitse olla keskustelunaiheena tabu eikä häpeäpilkku, josta sen kokeneen henkilön tulisi vaieta. Abortti voi ja saa olla myös vapauttava kokemus, jollaiseksi jotkut sivuillemme kirjoittaneet naiset sen kuvailevatkin. Me sivuston tekijöinä näemme naiset eettisesti harkintakykyisinä subjekteina, jotka ovat elämäntilanteensa parhaita asiantuntijoita ja ainoita, joilla on oikeus päättää, mitä kehollaan tekevät. Sivustomme tarkoituksena on tarjota asiallista tietoa ja vertaistarinoita, ei valmiiksi pureskeltuja moraalikäsityksiä.

Anna Salmi
Asiallista tietoa abortista -sivuston tekijä