Nyt sitä saa – asiallista tietoa abortista

Toukokuussa julkaistiin nettisivut, jotka kantavat nimeä Asiallista tietoa abortista. Sivuille on koottu tietoa raskaudenkeskeytyksen menetelmistä, sen psyykkisistä ja fyysisistä vaikutuksista sekä abortin kokeneiden naisten omakohtaisia kirjoituksia vertaistueksi.

Olen itse yksi sivuston laatineista neljästä naisesta. Ryhdyimme kokoamaan sivuja, kun kyllästyimme senhetkiseen aborttia käsittelevien suomenkielisten verkkosivujen tarjontaan. Sivuista toiseen pääosin miehet vaativat abortin kieltämistä, moralisoivat kutsuen abortin tehneitä tappajiksi, julkaisevat provosoivia kuvia abortoiduista sikiöistä ja peräänkuuluttavat hedelmöittyneen munasolun oikeutta elämään.

Olen pohtinut, miksi usein juuri miehet ovat etujoukoissa kieltämässä aborttia? Onko syynä se, että heillä ei fyysisten ominaisuuksiensa vuoksi ole riskiä joutua tilanteeseen, jossa he olisivat ei-toivotusti raskaana? Vai ovatko nämä miehet vain naisvihamielisiä? Paradoksaalista on myös niiden uskonnollisten yhdyskuntien ajattelu, jotka ovat kovaan ääneen rajoittamassa ehkäisyä, mutta sitäkin äänekkäämmin kieltämässä abortin. Äärimmillään nämä tahot kieltäisivät abortin jopa raiskauksen uhriksi joutuneelta henkilöltä.

Asiallista tietoa abortista -sivusto haluaa tarjota edellä mainituille näkökulmille vaihtoehdon. Sivuston lähtökohtana on oikeus vapaaseen aborttiin kaikille ei-toivotusti raskaana oleville henkilöille. Vapaalla abortilla tarkoitetaan sitä, että ennen 12. raskausviikkoa suoritettavan abortin syitä ei tarvitse perustella. Nykyinen aborttilainsäädäntö sallii raskaudenkeskeytyksen naisen pyynnöstä vain, kun hänen esittämänsä perustelut vastaavat laissa mainittuja edellytyksiä. Valtaosa Suomessa tehtävistä aborteista tehdään ns. sosiaalisin perustein. Meidän mielestämme naisen tahdon tulee riittää raskaudenkeskeytyksen perusteeksi, ja tätä päätöstä tulee kunnioittaa.

Sivuston tarkoituksena on myös avata uudenlainen ja avoin keskusteluilmapiiri abortista. Abortin ei tarvitse olla keskustelunaiheena tabu eikä häpeäpilkku, josta sen kokeneen henkilön tulisi vaieta. Abortti voi ja saa olla myös vapauttava kokemus, jollaiseksi jotkut sivuillemme kirjoittaneet naiset sen kuvailevatkin. Me sivuston tekijöinä näemme naiset eettisesti harkintakykyisinä subjekteina, jotka ovat elämäntilanteensa parhaita asiantuntijoita ja ainoita, joilla on oikeus päättää, mitä kehollaan tekevät. Sivustomme tarkoituksena on tarjota asiallista tietoa ja vertaistarinoita, ei valmiiksi pureskeltuja moraalikäsityksiä.

Anna Salmi
Asiallista tietoa abortista -sivuston tekijä

Kokemuksen rintaääni voi valehdella

Tunne ja järki vääntävät kättä vasemmistolaisfeministinkin päässä.

Vasemmistonuorten tasa-arvojaosto on valmistellut kevään aikana järjestön feministisiä teesejä. Valmista pitäisi olla alkusyksystä. Ohjelmatyön osana keskustelua on viritelty paikallistasolla feminismi-opintopiirin avulla. Siitä on pyritty tekemään oman tasa-arvoajattelun ja vasemmistolaisen feminismin pohdiskeluun kannustava keskusteluhetki.

Pari viikkoa sitten istuimme oululaisaktiivien kanssa iltaa tuollaisen opintopiirin merkeissä. Saimme aikaan keskustelua muun muassa ympärileikkauksesta ja prostituutiosta. Kummastakin keskustelijat olivat vähintään kahta mieltä.

Molempia teemoja lähestytään yleensä kahta kautta: yhteiskunnallisena aiheena ja/tai omakohtaisena tunteena ja usein kuviteltuna kokemuksena. ”En kyllä voisi myydä seksiä”, ”minun tuntemiani ympärileikattuja se ei ole haitannut” tai ”minun esinahkaani ette koske”. Näissä kysymyksissä liikutaan alueilla, joilla tulee kai väkisinkin mietittyä, miltä se omassa ruumiissa ja mielessä tuntuisi.

Ehkä ydin onkin siinä, ettei oma kokemus – joka on usein vain tunne – ole merkittävä. Tärkeää on kuulla mahdollisimman monta mielipidettä niiltä, jotka oikeasti kärsivät mahdollisista epäkohdista. Pitääkö siis feministisen liikkeen olla jotain mieltä poikien ympärileikkauksista tai ottaa sitä agendansa kärkeen, jos esinahattomat miehet eivät itse nosta asiaa ongelmana esiin? Ja kuinka paljon prostituutiosta kannattaa keskustella ilman seksityötä tehneiden osallistumista keskusteluun?

Eräs opintopiirin osanottaja kiteyttikin vasemmistolaisen feminismin olevan sellaista, joka ei lähde ensisijaisesti omasta kokemuksesta vaan järjestelmästä. Sama pätee tietysti kaikkeen vasemmistolaiseen. Omassa vassarikuplassa eläminen vääristää helposti näkökulman ja vaikeuttaa muiden asemaan asettumista.

Niko Peltokangas